ĐẾ DÙ CAO CẤP TẤM KẼM TRÒN

Đế dù che nắng này được làm bằng 1 tấm kẽm nặng, kết hợp với ống trụ và núm vặn bằng inox 304 bóng gương.

TRỌNG LƯỢNG VÀ KÍCH THƯỚC

TRỌNG LƯỢNG:

35Kg

50Kg

KÍCH THƯỚC:

d: 45cm

d: 60cm

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI