ĐẾ DÙ CAO CẤP 2 TẤM KẼM TRÒN

Đế dù che nắng này được làm bằng 2 tấm kẽm có kích thước khác chồng lên nhau, kết hợp với ống trụ và núm vặn bằng inox 304 bóng gương.

TRỌNG LƯỢNG VÀ KÍCH THƯỚC

TRỌNG LƯỢNG:

80Kg

100Kg

KÍCH THƯỚC:

d: 60cm + 45cm

d: 80cm + 60cm

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI