ĐẾ DÙ TẤM KẼM TRÒN ĐÔI

Đế dù che nắng này được làm bằng 2 tấm kẽm có kích thước bằng nhau chồng lên, kết hợp với ống trụ và núm vặn bằng inox 304 bóng gương.

TRỌNG LƯỢNG VÀ KÍCH THƯỚC

TRỌNG LƯỢNG:

80Kg

100Kg

KÍCH THƯỚC:

d: 50cm + 50cm

d: 60cm + 60cm

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI